ગુજરાત રાજ્યમાં આગામી વર્ષે 12000થી વધુ પોલીસની થશે ભરતી

રાજ્યમાં ચાલુ વર્ષે 12000 થી વધુ પોલીસની થશે ભરતી.

1000 એસઆરપીમાં 600 જેલ સહાયક અને બાકીની પોલીસમાં થશે ભરતી. ટૂંક સમયમાં ભરતી બોર્ડની રચના બાદ શરૂ થશે ભરતીની કાર્યવાહી

Gujarat Police Bharti 2023 Related News

  • Police Department New recruitment will come in Gujarat Police this year 2023

Gujarat Police Recruitment 2023 Eligibility Click Here

Leave a Comment

error: Content is protected !!