ગુજરાત હાઇકોર્ટ સ્ટેનોગ્રાફર 461 જગ્યાઓ માટે ભરતી 2023

ગુજરાત હાઇકોર્ટ સ્ટેનોગ્રાફર ભરતી 2023 : ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા સ્ટેનોગ્રાફર ની 461 ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે ભરતીની જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. રસ ધરાવતા ઉમેદવારે આ જગ્યાઓ માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. ઓનલાઈન એપ્લાય લિંક નીચે આપેલ છે . Gujarat High Court Stenographer Bharti 2023 ની વધુ વિગતો જેમ કે વય મર્યાદા, ખાલી જગ્યાની વિગતો, લાયકાત, પગાર ધોરણ, અરજી ફી અને કેવી રીતે અરજી કરવી તેની વિગતો નીચે આપેલ છે.

ગુજરાત હાઇકોર્ટ સ્ટેનોગ્રાફર ભરતી 2023

સંસ્થાનું નામગુજરાત હાઈકોર્ટ
પોસ્ટનું નામસ્ટેનોગ્રાફર
કુલ જગ્યાઓ461
છેલ્લી તારીખ
અરજી પ્રકાર ઓનલાઈન
સત્તાવાર વેબસાઇટhc-ojas.gujarat.gov.in

પોસ્ટનું નામ

નોટિફિકેશનમાં જણાવ્યા મુજબ ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા સ્ટેનોગ્રાફરની પોસ્ટ માટે અરજી મંગાવવામાં આવી છે. જેમા કુલ 461 જગ્યાઓ છે. તે પૈકી ગુજરાતમા નીચે મુજબ જગ્યાઓ છે.લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઈટ મારફતે ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

ગુજરાત હાઈકોર્ટ ભરતી 2023

પોસ્ટ નામકુલ જગ્યા
સ્ટેનોગ્રાફર461

ગુજરાત હાઈકોર્ટ ભરતી 2023: શૈક્ષણિક લાયકાત

  • શૈક્ષણિક લાયકાત અને અનુભવ તમે જાહેર કરાયેલ સત્તાવાર સૂચના પર ચકાસી શકો છો.

કેવી રીતે અરજી કરવી ?

  • આ ભરતી માટે અરજી કરવા સૌ પ્રથમ નીચે આપેલી લિન્કની મદદથી ડીટેઇલ જાહેરાત ડાઉનલોડ કરો અને અરજી કરવા માટે તમે યોગ્ય લાયકાત ધરાવો છો કે નહિ તે ચેક કરો.
  • હવે Central Bank ની ઓફીસીયલ વેબસાઈટ https://hc-ojas.gujarat.gov.in પર જઈ અને Apply Now ના બટન પર ક્લિક કરો.
  • હવે ઓનલાઇન ફોર્મ માં તમારી જરૂરી ડિટેઇલ ભરો તથા જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરો.
  • હવે ઓનલાઇન મોડથી ફી ચુકવણી કરો.
  • હવે ઓનલાઇન ફોર્મની પ્રિન્ટ કાઢી લો.
  • એટલે તમારું ફોર્મ સફળતા પૂર્વક ભરાઈ જશે.

મહત્વપૂર્ણ લિંક :

ભરતી પોર્ટલgujarathighcourt.nic.in
સત્તાવાર જાહેરાત અહીં ક્લિક કરો
ઓનલાઈન અરજી કરોઅહીં ક્લિક કરો
  • ગુજરાત હાઈકોર્ટ માં 1855 આસિસ્ટન્ટ / કેશિયરની જગ્યાઓ માટે ભરતી 2023 અહીં ક્લિક કરો
  • ગુજરાત હાઈકોર્ટ માં 1678 બેલીફ, ડ્રાયવર, પટાવાળા જગ્યાઓ ભરતી 2023 અહીં ક્લિક કરો
  • ગુજરાત હાઇકોર્ટ સ્ટેનોગ્રાફર 461 જગ્યાઓ માટે ભરતી 2023 અહીં ક્લિક કરો

Leave a Comment

Open
error: Content is protected !!